Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μία/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεργαστεί με τη Δρ Ευαγγελία Ψυχογιοπούλου και την κα  Άννα Κανδύλα σε θέματα Μέσων Ενημέρωσης.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 16 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Ο/η εκπαιδευόμενος/η θα κληθεί να βοηθήσει στη συλλογή δεδομένων, δευτερογενούς υλικού και στη συγγραφή σύντομων κειμένων στην αγγλική γλώσσα.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ στη νομική επιστήμη ή στο αντικείμενο της επικοινωνίας και των ΜΜΕ.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 30 Ιουνίου 2019

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλλουν στο eliamep@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή στην αγγλική γλώσσα για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης: “INTERN_MEDIA1”