Περιγραφή θέσης:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα ενταχθεί στο Οικονομικό Τμήμα και θα συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και ακρίβεια σε όλες τις συναλλαγές / καταχωρίσεις συνεργαζόμενη/νος με τον Υπεύθυνο του Λογιστηρίου του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Καθήκοντα

 • Έλεγχος και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών και παντός είδους δαπανών σε Γενική και Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση προγράμματος μισθοδοσίας και  γενικής λογιστικής της Εpsilon Net (Extra Μισθοδοσία και Ηyper).
 • Υποβολή δηλώσεων VIES και συμφωνητικών στην «ΑΑΔΕ»
 • Προετοιμασία και υποβολή συμβάσεων στο «Εργάνη»
 • Συμφωνίες υπολοίπων- εισπράξεις και πληρωμές που αφορούν πελάτες-προμηθευτές και τράπεζες.
 • Προετοιμασία πληρωμών μέσω web banking.
 • Σύνταξη μηνιαίων ταμειακών ροών.
 • Προετοιμασία  Ισολογισμού  και ετήσιου Προϋπολογισμού/Απολογισμού σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου.
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών.
 • Υποστηρικτικές εργασίες λογιστηρίου, συνεργασία με τους υπεύθυνους εκτέλεσης έργων.

.Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις οικονομικές επιστήμες.
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), καθώς και εργασιακή εμπειρία όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Άριστη γνώση της χρήσης του MS Excel.
 • Άριστη γνώση των προγραμμάτων του λογιστηρίου Hyper Action,  Λογιστική διαχείριση και Business Μισθοδοσία της Epsilon net.
 • Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών του TAXIS NET.
 • Προηγούμενη εμπειρία άνω των 3 ετών στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων. Εμπειρία από λογιστήριο ιδρύματος ή ΜΚΟ θα συνεκτιμηθεί θετικά.
 • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία και ανάληψη πρωτοβουλιών, τήρηση προθεσμιών, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων: έως και την Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  eliamep@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «ACC_21»,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.

 * Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.