Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν τεχνικό προσωπικό για το ερευνητικό πρόγραμμα IRMA «Η Διακυβέρνηση της Mη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες», του οποίου υπεύθυνη είναι η Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου 2014, και για 6 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό στις πολιτικές ή/και κοινωνικές επιστήμες.
  • Προηγούμενη εμπειρία στην ανάλυση ποιοτικών δεδομένων εθνογραφικής έρευνας, στην ανάλυση λόγου και πολιτικής επικοινωνίας.
  • Εμπειρία και γνώση στη χρήση λογισμικού MaxQDA και παρουσίαση αποτελεσμάτων ποιοτικής έρευνας.
  • Άριστη γνώση υπολογιστή, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

  • Τεχνική υποστήριξη στην ανάλυση και παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων με τη χρήση λογισμικού MaxQDA.
  • Συνεργασία με τις ερευνήτριες του IRMA για την ανάλυση και παρουσίαση ποιοτικών δεδομένων ανά χώρα και ανά μεταναστευτικό σύστημα.
  • Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για τη συγκριτική ανάλυση, την παρουσίαση και διάχυση του συνόλου των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 11 Αυγούστου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “MIGR_7.14″,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση migration@eliamep.gr έως την 11η Αυγούστου 2014.