Η Θερινή Ακαδημία της Ολυμπίας και η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Διεθνών Σπουδών ανακοινώνουν μία εκπαιδευτική ευκαιρία για μεταπτυχιακούς φοιτητές, ερευνητές, νέους επαγγελματίες και προπτυχιακούς φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών τους: την Θερινή Ακαδημία Ολυμπίας για την Πολιτική και τις Διεθνείς Σπουδές για το έτος 2019.

Η Θερινή Ακαδημία Ολυμπίας θα πραγματοποιηθεί από τις 7 έως τις 16 Ιουλίου 2019 στο Ναύπλιο, και οι 6 κύκλοι σεμιναρίων που προσφέρονται είναι οι εξής:

  • Συγκρούσεις και Πολιτική Βία.
  • Τρομοκρατία και ευρωπαϊκή ασφάλεια.
  • Πολιτικοί Θεσμοί και Ανάπτυξη: Ο Δημοκρατικός Καπιταλισμός ενάντια στον Αυταρχικό Καπιταλισμό.
  • Η Τουρκία, η δημιουργία και η αναίρεση της σύγχρονης Μέσης Ανατολής.
  • Ο Μετασχηματισμός της Ευρώπης σε περίοδο κρίσης.
  • Ανάλυση πολιτικού ρίσκου.

Η Ακαδημία προσφέρει επίσης μια σειρά υποτροφιών με βάση οικονομικά κριτήρια, αλλά και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των ενδιαφερομένων.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 3 Μαΐου 2019.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα σεμινάρια, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής, καθώς και τα κριτήρια επιλογής για παροχή υποτροφίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εδώ.