Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου « Reviving, Boosting, Optimising and Transforming European Film Competitiveness – REBOOT»  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Ορίζοντας) το ΕΛΙΑΜΕΠ αναζητά συνεργάτιδα/συνεργάτη.

Αντικείμενο εργασίας:

  • Επικοινωνία με σχολικές μονάδες για τη διασφάλιση της συμμετοχής των μαθητών σε έρευνα με ερωτηματολόγια.
  • Οργάνωση και πραγματοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες εντός του νομού Αττικής για το διαμοιρασμό και τη συλλογή των ερωτηματολογίων και των εντύπων δήλωσης συγκατάθεσης για την έρευνα στο πλαίσιο του έργου.
  • Διατήρηση τακτικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την επιστημονική υπεύθυνη, και την ομάδα του έργου.
  • Μετάφραση κειμένων (Αγγλικά-Ελληνικά).
  • Συμμετοχή σε προετοιμασία της έρευνας-βιβλιογραφική επισκόπηση.
  • Συμμετοχή στην περιγραφική ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η θέση είναι αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 19/02 και για 12 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις παιδαγωγικές, τις ανθρωπιστικές ή τις κοινωνικές επιστήμες.

Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Εμπειρία σε έρευνα με ερωτηματολόγια θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Γνώση της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 7/02

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «REBOOT_24» με μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται για τη θέση αυτή.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.