Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει βοηθό ερευνητή για το Παρατηρητήριο για την Κρίση, το οποίο λειτουργεί από την 1/1/2013 με την υποστήριξη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι να λειτουργήσει ως ο κεντρικός κόμβος ενημέρωσης, έρευνας και διαλόγου για την ελληνική κρίση. Γνώμονας του είναι η σοβαρή και νηφάλια παρουσίαση έρευνας, παρεμβάσεων και πληροφοριών στην βάση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και στοιχείων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στη σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου του δημόσιου διαλόγου γύρω από την κρίση.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης. Θα είναι διαθέσιμη από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 και για 4 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα των επιτυχόντων υποψηφίων, εντός των ορίων που επιτρέπει ο προϋπολογισμός.

Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • Να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο στα οικονομικά ή/και τις ευρωπαϊκές σπουδές και εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε ερευνητική θέση (think tank, ΜΚΟ, ερευνητικό ινστιτούτο, πανεπιστήμιο, κοκ),

ή

 • Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες στα οικονομικά ή/και τις ευρωπαϊκές σπουδές

Και να κατέχουν:

 • Εμπειρία διαχείρισης ιστοσελίδας σε περιβάλλον wordPress
 • Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στον τομέα εξειδίκευσής τους
 • Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση να έχουν δουλέψει ή ολοκληρώσει μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό). Η γνώση άλλων γλωσσών, κυρίως της Γαλλικής και Γερμανικής, αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Καθήκοντα

 • Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Παρατηρητηρίου για την Κρίση
 • Συγγραφή ερευνητικών αναφορών και κειμένων
 • Μετάφραση σύντομων κειμένων
 • Συμβολή στην διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Δικτύωση με social media  και προώθηση του έργου της ομάδας του Παρατηρητηρίου μέσω του διαδικτύου

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23 Αυγούστου 2013 (έως τις 24:00)

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με μια σύντομη επιστολή στην οποία θα εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση crisisobservatory@eliamep.gr.