Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για τo Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ημερομηνία έναρξης: 1η Μαϊου 2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στο Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με το Συντονιστή του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης Δρα Ιωάννη Αρμακόλα, ο επιτυχών υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη της έρευνας για τη συγγραφή μελέτης σχετικά με την διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και με τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Μαΐου 2014 και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

–           Τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη ή τις ευρωπαϊκές σπουδές.

–           Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

–           Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα.

–           Πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής πραγματικότητας και της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Επιθυμητή η γνώση της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων.

–           Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Καθήκοντα

–           Τεχνική και ερευνητική υποστήριξη ερευνητών.

–           Διεξαγωγή έρευνας.

–           Ταξινόμηση και ανάλυση ερευνητικού υλικού.

–           Μετάφραση σχετικών κειμένων.

–           Επικοινωνία με συνεργάτες εσωτερικού και εξωτερικού.

–           Γραμματειακή υποστήριξη.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 23 Απριλίου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ΠΝΑΕ-ΙΝ, και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr