Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά Υπεύθυνη/ο Ανάπτυξης.

Ημερομηνία έναρξης: 3η Μαϊου 2016

Περιγραφή θέσης:

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα αναλάβει όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου. Ενδεικτικά: αναζήτηση και παρουσίαση νέων ευκαιριών χρηματοδότησης, προετοιμασία προτάσεων (συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών), διαχείριση έργων, προετοιμασία του υλικού προβολής του φορέα, επαφές με χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις πολιτικές ή οικονομικές επιστήμες
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική), καθώς και σχετική εργασιακή εμπειρία όσον αφορά στην Αγγλική γλώσσα.
  • Άνεση στη χρήση Η/Υ, με έμφαση στο MS Excel.
  • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη διαχείριση έργων. Εμπειρία ειδικά στη διαχείριση ερευνητικών έργων επιχορηγούμενων από την ΕΕ (FP/Horizon2020) θα συνεκτιμηθεί θετικά.
  • Οργανωτικότητα, προσοχή στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα για ανεξάρτητη εργασία, τήρηση προθεσμιών

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 15 Απριλίου 2016

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση nina@eliamep.gr το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «DEV_16«,  μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, καθώς και ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας προσώπων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατόπιν επιλογής καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.