Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει συνεργάτη/συνεργάτιδα πλήρους απασχόλησης για τη θέση Υπεύθυνου/ης Προγραμμάτων – Διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.

Η θέση είναι διαθέσιμη από την 3η Οκτωβρίου 2022 ή και νωρίτερα.

Η αμοιβή της θέσης θα εξαρτηθεί από τα καθήκοντα και τα προσόντα του/της υποψηφίου.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο κατά προτίμηση στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών.
 • Προηγούμενη σχετική προϋπηρεσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων. Η διεθνής εμπειρία θα είναι πρόσθετο προσόν.
 • Άριστες διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες. Καλή διαχείριση χρόνου. Επιμέλεια, μεθοδικότητα, με προσοχή στην λεπτομέρεια και ομαδικό πνεύμα.
 • Δεξιότητα και εμπειρία στη διαχείριση έργων.
 • Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά, ως γλώσσα εργασίας, γραπτά και προφορικά.
 • Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – (άριστη γνώση Microsoft Word, Excel και Power point). Γνώση ανανέωσης ιστοσελίδας και χρησιμοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης (χρήση word press).
 • Εξοικείωση με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής ή/και διεθνών σχέσεων θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Κύρια καθήκοντα:

 • Διοργάνωση σχετικών με τα προγράμματα εκδηλώσεων (προετοιμασία, αποστολή και παρακολούθηση προσκλήσεων σε ομιλητές και συμμετέχοντες, συγγραφή δελτίων τύπου, σχέδιο προγράμματος, ξενοδοχεία και συνεδριακοί χώροι, διάχυση συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ)
 • Σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών των προγραμμάτων / εκδηλώσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ.
 • Εύρεση προμηθευτών και πραγματοποίηση σχετικών διαπραγματεύσεων για τη διοργάνωση της εκδήλωσης.
 • Συνεργασία και διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τους εταίρους προγραμμάτων.
 • Περιορισμένη έρευνα και ανάλυση δεδομένων όπου χρειάζεται.
 • Eπίβλεψη εργασίας εκπαιδευόμενων του τμήματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  20 Σεπτεμβρίου 2022

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση eliamep@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης EVENTS.9.2022. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται κατ΄ επιλογήν, καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις. Θα υπάρξει γραπτή και προφορική δοκιμασία στα ελληνικά και αγγλικά.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει τις ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.