Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για το Τμήμα Εκδηλώσεων.

Σε συνεργασία με τους συντονιστές των επιμέρους εκδηλώσεων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ασχοληθούν με οργανωτικά θέματα και με θέματα επικοινωνίας που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με καταξιωμένους ερευνητές και πανεπιστημιακούς που θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι για τα συνέδρια, τις ομάδες εργασίας και τα σεμινάρια αυτά και θα εμπλακούν σε όλα τα στάδια προετοιμασίας αυτών, από το πώς διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα, την έκδοση των συμπερασμάτων καθώς και την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη, βεβαίωση πρακτικής άσκησης, συστατική επιστολή καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης των εκδηλώσεων.

H θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη άμεσα και το αργότερο από 2 Ιανουαρίου 2023.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή τους και οι συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν άμεσα.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (ιδιαίτερα word και excel) και άνεση στη χρήση του διαδικτύου
 • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας
 • Άριστη γνώση και χρήση των social media
 • Η γνώση δημιουργίας και επεξεργασίας βίντεο καθώς και προγραμμάτων δημιουργίας γραφικών /infographics θα εκτιμηθεί θετικά.

Καθήκοντα:

 • Βοήθεια σε όλες τις διαδικασίες σχετικά με την οργάνωση εκδηλώσεων όπως, αποστολή και παρακολούθηση προσκλήσεων σε συμμετέχοντες, επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων των συνεδριακών χώρων κ.α.
 • Επικουρική διαχείριση της ροής ειδήσεων στην ιστοσελίδα.
 • Μετάφραση κειμένων.
 • Περιορισμένη έρευνα.
 • Κάλυψη εκδηλώσεων.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 16 Δεκεμβρίου 2022.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@eliamep.gr  αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης In_Ev22.

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.