Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για το Τμήμα Επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στο τμήμα επικοινωνίας έναν/ μία εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης. Σε συνεργασία με την Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Οντίν Λιναρδάτου, ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την διαχείριση της ροής ειδήσεων στην ιστοσελίδα και των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

H θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως 30η Νοεμβρίου 2021 

Απαιτούμενα προσόντα:

•             Προπτυχιακοί, τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ

•             Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική)

•             Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα

•             Ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

•             Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας

•             Γνώση και χρήση των social media

Καθήκοντα:

•             Επικουρική διαχείριση της ροής ειδήσεων στην ιστοσελίδα

•             Επικουρική διαχείριση των λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

•             Μετάφραση σχετικών κειμένων

•             Επικοινωνία με ΜΜΕ

•             Κάλυψη εκδηλώσεων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 30 Αυγούστου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης MEDIA_2021.

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.