Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενο (μερικής απασχόλησης) για τη διεξαγωγή μελέτης σχετικής με τη στρατιωτική θητεία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 15/06/2021

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει έναν εκπαιδευόμενο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με τον Επιστημονικό Συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ Αντώνη Καμάρα. Ο επιτυχών υποψήφιος θα ασχοληθεί με την υποστήριξη μελέτης σχετικής με την στρατιωτική θητεία.  Η μελέτη θα συμπεριλαμβάνει την επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικής με τον θεσμό της στρατιωτικής θητείας σε ένα εύρος χωρών όπως το Ισραήλ, οι Σκανδιναβικές χώρες και η Σιγκαπούρη όσο και την αξιολόγηση του δημόσιου διάλογου της χώρας μας για την θητεία, που εντοπίζεται σε εξειδικευμένες εκδόσεις και ιστοσελίδες στρατιωτικού ενδιαφέροντος.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη, μερικής απασχόλησης διάρκειας 15 ωρών την εβδομάδα maximum και με προτεινόμενη διάρκεια από τον Ιούνιο 2021 έως τον Οκτώβριο 2021.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας με υπηρεσία στα τρία όπλα μάχης, Πεζικό, Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό (ειδικότερα, υπηρεσία σε μονάδες του Δ Σώματος -Έβρο, ΑΣΔΕΝ-νησιά, ΕΛΔΥΚ-Κύπρος, καταδρομείς ή πεζοναύτες).
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου για έρευνα.
  • Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.
  • Αιτήσεις δεκτές και από φοιτητές.
  • Έξυπνη και συγκροτημένη προσωπικότητα.
  • Ικανότητα για κατανόηση και επικοινωνία.

Καθήκοντα:

  • Σύνθεση κειμένου πολιτικής με θέμα τον θεσμό της στρατιωτικής θητείας στην Ελλάδα.
  • Αναδίφηση σε βιβλιογραφία και επισκόπηση αρθρογραφίας με θέμα την στρατιωτική θητεία στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχή στην διαδικασία σύνταξης report με θέμα τον δημόσιο διάλογο για τη στρατιωτική θητεία.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «INTERN_MIL_SERVICE_2021» και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.