Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/νο (μερικής απασχόλησης) για πρακτική άσκηση στo τμήμα εκδηλώσεων.

Ημερομηνία έναρξης: 9 Σεπτεμβρίου 2013

Στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στο τμήμα εκδηλώσεων μια/ένα εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 9η Σεπτεμβρίου 2013 και για τέσσερις μήνες.

Σε συνεργασία με τους συντονιστές των επιμέρους εκδηλώσεων, οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ασχοληθούν με οργανωτικά θέματα και με θέματα επικοινωνίας που αφορούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών. Θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ερευνητές και πανεπιστημιακούς που θα είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι για τα συνέδρια, τις ομάδες εργασίας και τα σεμινάρια αυτά και θα εμπλακούν σε όλα τα στάδια προετοιμασίας αυτών, από το πώς διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα, την έκδοση των συμπερασμάτων καθώς και την επικοινωνιακή πολιτική που ακολουθείται σε κάθε περίπτωση. Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη, βεβαίωση πρακτικής άσκησης, συστατική επιστολή  καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης των εκδηλώσεων.

Απαιτούμενα προσόντα

•        Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά)

•        Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου και πολύ καλή γνώση Microsoft Word και Excel.

•        Προηγούμενη εμπειρία σε διοργάνωση εκδηλώσεων είναι επιθυμητή

•        Γνώση του προγράμματος word press επιθυμητή

Καθήκοντα

•        Επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και ομιλητές των σεμιναρίων, συνεργασία μαζί τους και παροχή συμβουλών και βοήθειας για την προετοιμασία της συμμετοχής τους (πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβάσεις τους στο πρόγραμμα του συνεδρίου, μετακίνηση από και προς τον τόπο διοργάνωσης του Σεμιναρίου, διαμονή, κλπ)

•        Αποστολή προσκλήσεων προς τους συμμετέχοντες

•        Αποστολή δελτίου τύπου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 26 Αυγούστου 2013.

Παρακαλείστε να υποβάλετε το βιογραφικό σας και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή.

Oι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση hr@eliamep.gr