Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια για το ερευνητικό πρόγραμμα RADMONITOR με θέμα «Αντιμετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη» Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 15 Φεβρουαρίου 2015 και για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι και 18 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

•        Μεταπτυχιακό τίτλο στις πολιτικές επιστήμες ή στην πολιτική κοινωνιολογία.

•        Προηγούμενη εμπειρία ερευνητική ή επαγγελματική σε θέματα που αφορούν το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες

•        Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης.

•        Εμπειρία στην παρακολούθηση και υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος.

•        Άριστη γνώση υπολογιστή, και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων.

•        Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Καθήκοντα:

Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια Δρ. Ντία Αναγνώστου για την διεξαγωγή της έρευνας, την παρακολούθηση και την υποστήριξη του προγράμματος RADMONITOR, καθώς και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10 Ιανουαρίου 2015

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης «RADM_12.14»,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@eliamep.gr έως την 10 Ιανουαρίου 2015.