Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια για ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΙΑΜΕΠ για τη Μη Νόμιμη και Μετανάστευση και Μετανάστευση Διέλευσης του οποίου υπεύθυνη είναι η Καθηγ. Άννα Τριανταφυλλίδου.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, απαιτεί τακτική παρουσία στο γραφείο και είναι διαθέσιμη από 1ης Οκτωβρίου 2013, και για 9 μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Διδακτορικό σε θεματική πολιτικών ή κοινωνικών επιστημών σε θέματα παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης, κατά προτίμηση σε σχέση με τη μετανάστευση
  • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλυση πολιτικών διαχείρισης και ελέγχου της μετανάστευσης, καθώς και σε ανάλυση του λόγου των ΜΜΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
  • Εμπειρία και γνώση διάχυσης αποτελεσμάτων μέσω κοινωνικών δικτύων και συγγραφής ή προώθησης σύντομων κειμένων στα μέσα ενημέρωσης (ελληνικά και διεθνή)
  • Άριστη γνώση υπολογιστή, λογισμικού wordpress και χρήση/αξιοποίηση πολυμέσων, όπως για παράδειγμα πραγματοποίηση συνεντεύξεων για την ιστοσελίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ
  • Εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.

Καθήκοντα:

  • Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για την συγγραφή σύντομων κειμένων με σκοπό την παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου προς τα ΜΜΕ.
  • Συνεργασία με την κύρια ερευνήτρια για την προώθηση της δικτύωσης του έργου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και εφαρμογές πολυμέσων καθώς και προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 23 Αυγούστου 2013

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης “MIGR_8.13″,  μαζί με μια επιστολή εκφράζοντας το ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη ερευνητική θέση και 2 συστατικές επιστολές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr έως την 23η Αυγούστου 2013.