Ημερομηνία έναρξης: 6 Οκτωβρίου 2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης του  Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του έργου ενός ερευνητικού κέντρου (αναζήτηση και παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης, προετοιμασία προτάσεων συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης προϋπολογισμών, διαχείριση έργων, προβολή του φορέα, επικοινωνία με δωρητές και χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 6η Οκτωβρίου 2014 και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, τις διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και άλλα συναφή με τα παραπάνω πεδία.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του Διαδικτύου.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση develop.interns@gmail.com, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης DEV2014. Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται, καθώς θα λαμβάνονται οι αιτήσεις.