Ημερομηνία έναρξης: 10η Οκτωβρίου 2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ιδρύματος. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ασχοληθεί με πλήθος ζητημάτων που αφορούν την διοικητική οργάνωση, την διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και την προώθηση του προγράμματος μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της  ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ . Ο/η υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία μαθητείας δίπλα σε έμπειρους ερευνητές και επίσης ενημέρωσης και εξοικείωσης με ευρύ φάσμα ερευνών που διεξάγονται στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 10η Οκτωβρίου 2014 και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

–           Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.

–           Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

–           Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

–           Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης SEE2014, και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση see.interns@gmail.com.  Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.