Ημερομηνία έναρξης: 1η Οκτωβρίου 2014

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει εμπειρία για το πώς διοργανώνονται συνέδρια και σεμινάρια (διαμόρφωση προγράμματος, επιλογή ομιλητών, επικοινωνία με το τύπο, διάχυση συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών),  Ο/η υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία μαθητείας δίπλα σε έμπειρους ερευνητές και επίσης ενημέρωσης και εξοικείωσης με ευρύ φάσμα ερευνών που διεξάγονται στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 1η Οκτωβρίου 2014 και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

–           Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.

–           Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

–           Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

–           Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 29 Σεπτεμβρίου 2014

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης ACT2014, και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση activities.intern@gmail.com .  Συνεντεύξεις θα πραγματοποιούνται καθώς λαμβάνονται οι αιτήσεις.