1. Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας κλπ) – κωδικός θέσης INTERN_ACT2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για συνεργασία με την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων (διαμόρφωση προγράμματος, επιλογή ομιλητών, επικοινωνία με το τύπο, διάχυση συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 17 Φεβρουαρίου 2020 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2020

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση events@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_ACT2020

 

2. Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενο/η (μερικής απασχόλησης) για το Γραφείο Τύπου– κωδικός θέσης INTERN_MEDIA2020

Ημερομηνία έναρξης: 17 Φεβρουαρίου 2020

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του έναν/μια εκπαιδευόμενο/η μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα συνεργάζεται με την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου, κα Οντίν Λιναρδάτου και θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες ενός γραφείου τύπου και τη διαχείριση και προβολή στα ΜΜΕ του ΕΛΙΑΜΕΠ και των δράσεων του.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 17 Φεβρουαρίου 2020 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).
  • Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.
  • Ευχέρεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2020

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση media-office@eliamep.gr , αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_MEDIA2020

 

* Το ΕΛΙΑΜΕΠ ακολουθεί διαδικασίες που είναι εναρμονισμένες με τη νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ 679/2016), την οποία το προσωπικό του ΕΛΙΑΜΕΠ τηρεί αυστηρά κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

** Επίσης το ΕΛΙΑΜΕΠ προάγει ίσες ευκαιρίες στις διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, και δεν κάνει διακρίσεις με βάση το φύλο, τη φυλή, την εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, ή την αναπηρία.