1) Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) – Κωδικός Θέσης INTERN_EDIC2017

Ημερομηνία έναρξης: 2 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης να συνεργαστεί με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης  (προβολή του Κέντρου, παρακολούθηση ευρωπαϊκών εξελίξεων, παρακολούθηση εκδόσεων επίσημων κειμένων της ΕΕ, υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του EuropeDirect ELIAMEP, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 2 Οκτωβρίου 2017και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο τις ευρωπαϊκές σπουδές ή/και την πολιτική επικοινωνία.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

Καλή γνώση και ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ΕΕ.

Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

Καλή επικοινωνία, επιμέλεια και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 24 Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση europe.direct@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_EDIC2017.

2) Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εργασίας κλπ) – κωδικός θέσης INTERN_ACT2017

Ημερομηνία έναρξης: 2 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με την ομάδα διοργάνωσης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων (διαμόρφωση προγράμματος, επιλογή ομιλητών, επικοινωνία με το τύπο, διάχυση συμπερασμάτων των συνεδρίων, ενημέρωση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ, σύνταξη οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από 2 Οκτωβρίου 2017και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και τις 24 Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση activities@eliamep.gr, αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_ACT2017

3) Εκπαιδευόμενη/ος (μερικής απασχόλησης) για το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης – κωδικό θέσης SEE2017

Ημερομηνία έναρξης: 2 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής εργασίας, το ΕΛΙΑΜΕΠ θέλει να συμπεριλάβει μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του Ιδρύματος. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει εμπειρία σε ζητήματα που αφορούν τις τρέχουσες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στη ΝΑ Ευρώπη, ενώ παράλληλα θα ασχοληθεί με πλήθος ζητημάτων που αφορούν την διοικητική οργάνωση, την διοργάνωση εκδηλώσεων καθώς και την προώθηση του προγράμματος μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της  ιστοσελίδας του ΕΛΙΑΜΕΠ . Ο/η υποψήφιος/φια που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία μαθητείας δίπλα σε έμπειρους ερευνητές και επίσης ενημέρωσης και εξοικείωσης με ευρύ φάσμα ερευνών που διεξάγονται στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από την 2η Οκτωβρίου και για έξι μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι ή προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, πολιτική επικοινωνία, διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Η γνώση βαλκανικών γλωσσών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα

Άριστη γνώση Η/Υ  και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

Καλή επικοινωνία και ανεπτυγμένη ικανότητα ομαδικής εργασίας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 24 Σεπτεμβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης INTERN_SEE2017, και μια σύντομη επιστολή που εξηγεί γιατί ενδιαφέρεστε για τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση nina@eliamep.gr .

4) Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά εκπαιδευόμενη/ο (μερικής απασχόλησης) για το Τμήμα Ανάπτυξης – Κωδικός Θέσης DEV-IN-2017

Ημερομηνία έναρξης: 23 Οκτωβρίου 2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής πρακτικής, το ΕΛΙΑΜΕΠ επιθυμεί να συμπεριλάβει στην ομάδα του μια/έναν εκπαιδευόμενη/ο μερικής απασχόλησης για συνεργασία με το τμήμα Ανάπτυξης του  Ιδρύματος.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με έμπειρα στελέχη διοίκησης και ερευνητές και να εξοικειωθεί με όλες τις εργασίες που σχετίζονται με θέματα ανάπτυξης ενός ερευνητικού κέντρου (αναζήτηση και παρουσίαση ευκαιριών χρηματοδότησης, επικοινωνία με δωρητές και χορηγούς, οργάνωση και τήρηση αρχείου, κλπ).

Η θέση είναι μη-αμειβόμενη και διαθέσιμη από τις 23 Οκτωβρίου 2017 και για τρεις (3) έως έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενα προσόντα:

Απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ με αντικείμενο την πολιτική επιστήμη, τις διεθνείς σχέσεις ή ευρωπαϊκές σπουδές, την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και άλλα συναφή με τα παραπάνω πεδία.

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική).

Άριστη γνώση Η/Υ και άνεση στη χρήση του διαδικτύου.

Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες, επιμέλεια, καλή επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 8 Οκτωβρίου 2017

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, μαζί με μια σύντομη επιστολή που να εξηγεί για ποιους λόγους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θέση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση develop.interns@gmail.com , αναγράφοντας απαραίτητα στο θέμα τον κωδικό θέσης DEV-IN-2017.