Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Βοηθό Ερευνητή/τρια που θα εργαστεί υπό την εποπτεία της Δρος Δήμητρας Δημητρακοπούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα των Νέων Μέσων Επικοινωνίας. Η θέση είναι διαθέσιμη από το Φεβρουάριο 2014, αρχικά για ένα έτος, με δυνατότητα ανανέωσης.

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Γερμανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.
 • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel και SPSS.
 • Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και χειρισμός ειδικού λογισμικού ανάλυσης περιεχομένου από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.
 • Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας ή/και η εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.

Καθήκοντα

 • Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ).
 • Συγγραφή ερευνητικών αναφορών.
 • Επιμέλεια κειμένων.
 • Διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων (επαφές με άλλους συνεργάτες, τήρηση βιβλίων για τα ερευνητικά προγράμματα, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας ερευνητικών προγραμμάτων, κτλ).
 • Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα προς την Δήμητρα Δημητρακοπούλου.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13 Ιανουαρίου 2014.

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων (π.χ. δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, μεταπτυχιακή εργασία), σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυμείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνομα ενός ατόμου με τo οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:

•    Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου και Δήμητρας Δημητρακοπούλου, Βασ. Σοφίας 49, 10676 Αθήνα
•    Είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:  nina@eliamep.gr και dimitrakopouloud@gmail.com.

Θα γίνουν προφορικές συνεντεύξεις με προεπιλεγμένους υποψηφίους το δεύτερο 15ήμερο του Ιανουαρίου 2014.