Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν/μία Βοηθό Ερευνητή/τρια στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας του/της που θα εργαστεί υπό την εποπτεία της Δρος Δήμητρας Δημητρακοπούλου στο ΕΛΙΑΜΕΠ στον τομέα των Νέων Μέσων Επικοινωνίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος INFOCORE.Το πρόγραμμα INFOCORΕ “(In)forming conflict prevention, response and resolution: the role of media in violent conflict” έχει διάρκεια τριών ετών και υλοποιείται με τη συνεργασία 8 ερευνητικών ιδρυμάτων με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Μονάχου (www.infocore.eu). Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αναλάβει την υλοποίηση του πακέτου εργασίας για το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στις βίαιες συγκρούσεις με κύρια ερευνήτρια την Δρα Δήμητρα Δημητρακοπούλου και με την υποστήριξη ευρύτερης ερευνητικής ομάδας.

Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη αρχικά για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με έδρα την Αθήνα, ενώ η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του επιτυχόντος υποψηφίου/ιας.

Απαιτούμενα προσόντα

– Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της δημοσιογραφίας ή των μέσων μαζικής επικοινωνίας ή των νέων μέσων. Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

– Σπουδές ή ερευνητική εμπειρία στις διεθνείς σχέσεις

– Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας αποτελεί πλεονέκτημα.

– Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης SPSS και λογισμικού ανάλυσης περιεχομένου

– Εμπειρία και ενεργή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

– Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία. Η εμπειρία συμμετοχής σε διεθνείς ομάδες εργασίας ή/και η εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Καθήκοντα

– Διεξαγωγή θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, συλλογή υλικού από διαδικτυακά μέσα και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, διεξαγωγή συνεντεύξεων και συντονισμός ομάδων εστίασης κτλ).

– Υποστήριξη στη συγγραφή  ερευνητικών αναφορών.

– Υποστήριξη στη διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος (επαφές με άλλους συνεργάτες, παρακολούθηση προϋπολογισμού, σύνταξη οικονομικού απολογισμού, οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας  και μεσων κοινωνικής δικτύωσης

– Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα προς την κύρια ερευνήτρια και την ερευνητική ομάδα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 17 Φεβρουαρίου 2014

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων (π.χ. δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, μεταπτυχιακή εργασία, διδακτορική διατριβή, σύντομη επιστολή που να εξηγεί γιατί επιθυμείτε να πάρετε τη θέση αυτή, καθώς και το όνομα ενός ατόμου με τo οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων παρακαλώ επικοινωνήστε:

•    Είτε ταχυδρομικά: ΕΛΙΑΜΕΠ, υπόψη Νίνας Παπαιωάννου και Δήμητρας Δημητρακοπούλου, Βασ. Σοφίας 49, 10676 Αθήνα

•    Είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις:  nina@eliamep.gr καιdimitrakopouloud@eliamep.gr

Οι προφορικές συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν αμέσως μετα τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.