Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός The Fund for American Studies υλοιποιεί ακαδημαϊκό πρόγραμμα «Αμερικανικό Ινστιτούτο Πολιτικών και Οικονομικών Συστημάτων» στην Πράγα της Τσεχίας, με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε φοιτητές από τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Κεντρική Ασία να διερευνήσουν θεμελιώδη ζητήματα σχετικά με την πολιτική φιλοσοφία, την πολιτική οικονομία και τη διαχείριση συγκρούσεων.

Η τελική προθεσμία για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος είναι η 1η Απριλίου 2019. Η διάρκεια του προγράμματος είναι από τις 13 Ιουλίου έως τις 3 Αυγούστου 2019. Για πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης, αλλά και την δυνατότητα παροχής υποτροφιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tfasinternational.org/aipes ή να αποστείλουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Διευθυντή Προγράμματος, Matt Kwasiborski στο mkwasiborski@TFAS.org.