Ο Πληροφοριοκεντρικός Πόλεμος και η Κυβερνοασφάλεια είναι οι βασικές θεματικές που αναπτύσσονται σε νέο κείμενο εργασίας που εξέδωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ και “υπογράφει” ο ερευνητής του Επιστημονικού Οργανισμού Ε.Κ.Ε., Νικόλαος Παούνης.

Η Κυβερνοεπίθεση αποτελεί μια νέα μορφή πολέμου, η οποία συμβαδίζει με τις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις που προκύπτουν από την τεχνολογική εξέλιξη. Παράλληλα τίθενται εκ νέου ζητήματα όπως η Ηθική και η εφαρμογή των διατάξεων του Διεθνούς Δικαίου. Η Εσθονία αποτέλεσε τον πρώτο Δρώντα ο οποίος δέχτηκε μαζικά μια κυβερνοεπίθεση. Η Τουρκία προσδίδει βαρύτητα αλλά και εφαρμόζει ήδη την προλεγόμενη μορφή Πολέμου.

Το νέο κείμενο εργασίας, σημειώνεται, έρχεται σε συνέχεια άλλων θεματικών δημοσιεύσεων σχετικά με την εξέλιξη του Πολέμου, μετά και τη λεγόμενη «Επανάσταση στις Στρατιωτικές Υποθέσεις».

Διαβάστε το κείμενο εργασίας εδώ.