Η Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ. Αγγελική Δημητριάδη, συμμετείχε με κεφάλαιο για την ελληνική περίπτωση στο συλλογικό τόμο: Beyond the migration and asylum crisis – Options and lessons for Europe. To ηλεκτρονικό βιβλίο εκδόθηκε από το Istituto della Enciclopedia Italiana σε επιμέλεια του Ferruccio Pastore. Μπορείτε εδώ να βρείτε περισσότερες πληροφορίες.