Το ΕΛΙΑΜΕΠ  είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών δεξαμενών σκέψης που συμμετείχαν στη μελέτη: «Facing Russia’s strategic challenge: Security developments from the Baltic to the Black Sea», η οποία δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από την πλευρά του ΕΛΙΑΜΕΠ, στη συγγραφή συνέβαλαν οι: Δρ.Παναγιώτα Μανώλη και Δρ. Θεόδωρος Τσακίρης. Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.