Ο Ιωάννης ΝΓρηγοριάδης δημοσίευσε πρόσφατα ένα ακαδημαϊκό άρθρο στο Journal of Common Market Studies με τίτλο The European Union in the Eastern Mediterranean in 2020: Whither Strategic Autonomy’. 

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.