Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο αντιμετωπίζει δύσκολες προκλήσεις στα νότια σύνορα της Ένωσης, καθώς οι μεταναστευτικές πιέσεις και αιτήσεις ασύλου αυξάνονται, τροφοδοτούμενες από την πολιτική αστάθεια και τη φτώχεια σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Αφρικής. Το παρόν άρθρο το οποίο δημοσιεύθηκε στο International Spectator, εξετάζει τις Ευρωπαϊκές πρακτικές ελέγχου των συνόρων και την προσπάθεια εξισορρόπησης των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης με τη προστασία των προσφύγων και της ανθρώπινης ζωής. Συγγραφείς του οποίου είναι η Καθηγήτρια Άννα Τριανταφυλλίδου και η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.