Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη έγραψε πρόσφατα δύο κείμενα για την προσφυγική κρίση στην ιστοσελίδα του European Council on Foreign Relations (ECFR). Το πρώτο έχει τίτλο: ‘Burden sharing, where art thou?, και το δεύτερο ‘Lessons in compromise: A view of Valetta and Antalya‘.