Η ερευνητική ομάδα του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ σχεδίασε έναν διαδραστικό χάρτη ευαλωτότητας/ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος “PAVE” (Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας τον Βίαιο Εξτρεμισμό). Ο χάρτης ευαλωτότητας/ανθεκτικότητας απεικονίζει με διττό τρόπο τον διακρατικό κίνδυνο και τους παράγοντες ανθεκτικότητας. Οι παράγοντες κινδύνου (π.χ. αποσύνθεση, κρίση ταυτότητας, επιρρέπεια στην προπαγάνδα κ.λπ.) και οι παράγοντες ανθεκτικότητας (π.χ. ενσωμάτωση, ο ρόλος των αξιόπιστων φωνών, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εκπαίδευση, ο διαπολιτισμικός διάλογος κ.λπ.) αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του χάρτη. Επιπλέον, η πρωταρχική χρήση συνδετικών γραμμών αναπαριστά τις κύριες διακρατικές επιπτώσεις. Οι πληροφορίες του χάρτη βασίζονται στα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6.