Το ερευνητικό έργο PAVE, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020, τα τελευταία τρία χρόνια διερεύνησε τα βαθύτερα αίτια, καθώς και τους κινητήριους παράγοντες του βίαιου εξτρεμισμού και της ριζοσπαστικοποίησης.  

Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωση του, οπτικοποιήθηκαν σε βίντεο τα ευρήματα της εντατικής αυτής έρευνας. Το βίντεο, που μόλις κυκλοφόρησε, υπογραμμίζει το βασικό μήνυμα της έρευνας, ότι δηλαδή η ριζοσπαστικοποίηση αποτελεί παγκόσμιο ζήτημα. Η οπτικοποίηση των ευρημάτων έγινε για τη διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου κοινού και περιλαμβάνει σύντομα αποσπάσματα από τους εταίρους του έργου, που αναδεικνύουν συγκεκριμένες πτυχές της έρευνάς τους.

Συγκεκριμένα, η Maja Halilovic Pastuovic από το Trinity College στο Δουβλίνο μιλάει για τον ρόλο του κράτους και της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του βίαιου εξτρεμισμού, η Veronique Douduet από το Berghof Foundation στο Βερολίνο επικεντρώνεται στον ρόλο των επικεφαλής των κοινοτήτων στη διαμόρφωση πιο ασφαλών και ανθεκτικών κοινωνιών, ενώ ο Bledar Feta από το Πρόγραμμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ μιλάει για την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, των θρησκευτικών παραγόντων, καθώς και εκείνων που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικοί οι πολύπλευροι μηχανισμοί πρόληψης και καταπολέμησης του βίαιου εξτρεμισμού.  

Το βίντεο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ερευνητικού έργου PAVE και στο YouTube.

Στη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων ήταν εξαιρετικά πολύτιμη η σύμπραξη τόσων έμπειρων και συμπληρωματικών εταίρων, καθώς όλο το εγχείρημα βασίστηκε στη συνεργατική διάθεση όλων γύρω από αυτό το τόσο επίκαιρο έργο. Παρά τις σοβαρές προκλήσεις που έθεσε η πανδημία COVID-19, οι εταίροι του έργου PAVE κατάφεραν να αναπτύξουν γνήσιο ομαδικό πνεύμα και αντίστοιχη, συνεργατική ατμόσφαιρα πέραν των συνόρων και των περιοχών που ερευνήθηκαν.

Χάρις στην αφοσίωση των εμπλεκόμενων ερευνητών, τα αποτελέσματα του έργου PAVE αποτελούν πλέον σημαντικά ορόσημα, ώστε η πρόληψη έναντι του βίαιου εξτρεμισμού να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο προσαρμοσμένη στις σύγχρονες απειλές καθώς και τις αναδυόμενες τάσεις ριζοσπαστικοποίησης. Προσφέρουν κάτι καινούργιο από τις ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις. Τα προτεινόμενα «πρακτικά εργαλεία» μπορούν να συνεισφέρουν επίσης στην «οικοδόμηση» από τη «βάση» της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων.