Η ερευνητική ομάδα PAVE του ΕΛΙΑΜΕΠ δημοσιεύει κείμενο πολιτικής με κρίσιμα ευρήματα και συστάσεις σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών της Βόρειας Μακεδονίας έναντι της ριζοσπαστικοποίησης. Στη διάρκεια της σχετικής έρευνας πεδίου, που διήρκεσε 25 μέρες, η ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησε συνολικά 29 συνεντεύξεις και 4 συζητήσεις ομάδων εστίασης. Η ομάδα έρευνας προχώρησε επίσης, σε ανάλυση διαδικτυακού περιεχομένου. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν 61 ομάδες, προφίλ και κανάλια στο Facebook, καθώς και στο YouTube, εκ των οποίων 29 στη μακεδονική γλώσσα και 32 στην αλβανική.

Διαβάστε στο κείμενο πολιτικής για το πώς μπορούν οι κρατικοί θεσμοί, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και οι διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τις τοπικές κοινότητες στη Βόρεια Μακεδονία να γίνουν πιο ανθεκτικές έναντι της ριζοσπαστικοποίησης και των διαφόρων εξτρεμιστικών ιδεολογιών.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο πολιτικής για την Βόρεια Μακεδονία στα Αγγλικά, στα Αλβανικά και στα Μακεδονικά.

Επτά κείμενα πολιτικής  

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργο PAVE δεν περιορίζεται μόνο στην έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταίροι του έργου δημοσιεύουν επτά κείμενα πολιτικής, που περιλαμβάνουν συστάσεις προς τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς φορείς χάραξης πολιτικής σε κάθε μια από τις υπό εξέταση χώρες. Κάθε κείμενο συνοψίζει τη μεθοδολογία, καθώς και τα ευρήματα για κάθε χώρα, ενώ παρουσιάζει στοχευμένες συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατηγικών και δράσεων σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης από τους αντίστοιχους δρώντες.

Μετά από τρία χρόνια έρευνας και ανάλυσης, στο πλαίσιο του έργου PAVE, είμαστε πεπεισμένοι ότι απαιτείται μια κοινή πολιτική στρατηγική, που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη της κοινωνίας για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου προβλήματος της ριζοσπαστικοποίησης, που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό. Επομένως, με τις συστάσεις πολιτικής προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, που απευθύνονται στις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τους διεθνείς φορείς, το PAVE συμβάλλει στην παρουσίαση ολοκληρωμένων στρατηγικών, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες κάθε κοινωνίας, σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού. Ως εκ τούτου, οι συστάσεις αυτές συμβάλλουν στη δημιουργία ενεργών, δυναμικών και ανθεκτικών κοινωνιών.

Διαβάστε το κείμενο πολιτικής για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο και τη Σερβία καθώς και το Ιράκ, τον Λίβανο και την Τυνησία.