Ο δείκτης φτώχειας στα εθνικά όρια φτώχειας ήταν κατά μέσο όρο 20% για την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κροατία το 2020. Η Σλοβενία, η Κύπρος, η Τουρκία και η Γαλλία ήταν σε σχετικά καλύτερη κατάσταση, με ποσοστά που κυμαίνονταν από 12% έως 14,5% επί του συνολικού πληθυσμού τους. Εντοπίσαμε κενά δεδομένων σε αυτόν τον δείκτη, και υπογραμμίζουμε την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για την πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online