Η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο εργατικό δυναμικό παρέμεινε σχετικά σταθερή στις μεσογειακές χώρες με την πάροδο των ετών. Το 2021, το Ισραήλ παρουσίασε την υψηλότερη αναλογία γυναικών προς άνδρες με ποσοστό 89%. Η Γαλλία, η Σλοβενία, η Ισπανία και η Κύπρος ακολούθησαν από κοντά, με ποσοστά που κυμαίνονταν μεταξύ 82% και 87%. Στο άλλο άκρο του φάσματος, η Αίγυπτος, η Συρία και τα Παλαιστινιακά Εδάφη είχαν τα χαμηλότερα ποσοστά, από 22% έως 25%.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online.