Η Λιβύη είχε τις υψηλότερες εκπομπές CO2 ανά άτομο με 8,6 μετρικούς τόνους το 2019, ενώ η Συρία τις χαμηλότερες με 1,3 μετρικούς τόνους. Χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος έπεσαν στο εύρος των 4,5 έως 6 μετρικών τόνων ανά άτομο. Για να μειωθούν οι εκπομπές CO2, είναι σημαντικό για τις χώρες αυτές να στραφούν προς καθαρότερες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mgi.online.