Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της Λιβύης παρουσίασε διακυμάνσεις μεταξύ 2010 και 2021, φτάνοντας στο 87% το 2012 και στο 31% το 2021, τοποθετώντας τη Λιβύη στην πρώτη θέση μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Το 2021, όλες οι μεσογειακές χώρες παρουσίασαν θετική μεταβολή του ΑΕΠ, εκτός από τον Λίβανο, με ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ κατά -7%.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online