Το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών δείχνει τις καθαρές εξαγωγές μιας χώρας. Το 2021, η Αλγερία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Σλοβενία και η Μάλτα πέτυχαν θετικά εξωτερικά ισοζύγια, τα οποία κυμαίνονταν από 0,2% στην Αλγερία έως 14% στη Μάλτα (% του ΑΕΠ). Οι υπόλοιπες μεσογειακές χώρες είχαν αρνητικά εξωτερικά ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ τους.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online