Από το 1990 έως το 2021, η Μάλτα ηγήθηκε σταθερά των μεσογειακών χωρών στο εμπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ, φθάνοντας το 287,7% το 2021. Η Κύπρος ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 170% του ΑΕΠ της. Αντίθετα, η Αίγυπτος είχε το χαμηλότερο ποσοστό εμπορίου μεταξύ των μεσογειακών χωρών, περίπου 31%.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online