Σε αυτήν την ανάρτηση, εστιάζουμε στο πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο με χώρες εκτός της περιοχής για κάθε χώρα της Μεσογείου, αναλογικά με το μέγεθος της οικονομίας της. Η Σλοβενία είναι η Μεσογειακή χώρα που καταγράφει τον υψηλότερο όγκο εμπορίου αγαθών με χώρες εκτός της περιοχής σε σχέση με το ΑΕΠ της. Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της περιοχής της Μεσογείου, το εμπόριο με χώρες εκτός της Μεσογείου είναι λιγότερο σημαντικό για αυτές που βρίσκονται στο κατώτερο άκρο του διαγράμματος, δεδομένου του μεγέθους των οικονομιών τους. 

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι τιμές αναφέρονται στο 2022, ως ποσοστό του ΑΕΠ και περιλαμβάνουν το εμπόριο αγαθών. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, για τη Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2019).  Η Συρία και η Αλγερία εξαιρέθηκαν από την παρούσα ανάλυση λόγω μη διαθεσιμότητας πρόσφατων στοιχείων της UN Comtrade. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online