Η ανάλυση των δεδομένων για την τελευταία δεκαετία δείχνει ότι οι εισαγωγές εκτός Μεσογείου παραμένουν σταθερά μεγαλύτερες από τις εξαγωγές εκτός Μεσογείου. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές μειώθηκαν το 2020, αλλά έκτοτε ανέκαμψαν και ξεπέρασαν τα επίπεδα προ πανδημίας. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι εισαγωγές αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό από τις εξαγωγές.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN Comtrade και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι τιμές παρουσιάζονται σε 2022 US$, σε δισεκατομμύρια. Λόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία εξαιρούνται από την παρούσα ανάλυση, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online