Το 2022, η Μάλτα ηγήθηκε των χωρών της Μεσογείου στο εμπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ. Το εμπόριο της Μάλτας έφτασε το 325% του ΑΕΠ, ξεπερνώντας την Κύπρο, τη δεύτερη πιο ανοικτή οικονομία της περιοχής, κατά 142 ποσοστιαίες μονάδες. Παρά το γεγονός ότι παρέμεινε στην τελευταία θέση όσον αφορά το εμπόριο ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Αίγυπτος σημείωσε αύξηση 7,1 ποσοστιαίων μονάδων κατά το τελευταίο έτος, γεγονός που αντανακλά μια αξιοσημείωτη αύξηση του εμπορικού ανοίγματος.
Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας.  Οι τιμές παρουσιάζονται για το 2022 ως ποσοστό του ΑΕΠ και περιλαμβάνουν το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών. Η Λιβύη, ο Λίβανος, το κράτος της Παλαιστίνης και η Συρία εξαιρούνται λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online