Σε συνέχεια της ανάλυσής μας για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών των χωρών της Μεσογείου, πραγματοποιήθηκε παρόμοια ανάλυση μόνο για αγαθά. Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάρτησή μας, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αναδείχθηκαν ως οι τρεις κορυφαίοι εισαγωγείς και εξαγωγείς αγαθών στην περιοχή. Παρά την αναφορά εμπορικού πλεονάσματος αγαθών και υπηρεσιών, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Σλοβενία, η Μάλτα και η Λιβύη ανέφεραν εμπορικό έλλειμμα αγαθών. Το Μαυροβούνιο, η Αλβανία και η Μάλτα παρουσίασαν τα χαμηλότερα επίπεδα εισαγωγών και εξαγωγών αγαθών. 

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη βάση δεδομένων UN Comtrade. Οι τιμές παρουσιάζονται σε 2022 US$, σε δισεκατομμύρια. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, για τη Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2019). Η Συρία και η Αλγερία εξαιρέθηκαν από την παρούσα ανάλυση λόγω μη διαθεσιμότητας πρόσφατων στοιχείων της UN Comtrade. 

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online