Συνεχίζουμε τη σειρά εξετάζοντας τις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών των Μεσογειακών χωρών, αυτή τη φορά εστιάζοντας στο εμπόριο των Μεσογειακών χωρών μόνο με μη Μεσογειακές χώρες. Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάρτησή μας, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία διατηρούν τη θέση τους ως οι τρεις πρώτοι εισαγωγείς και εξαγωγείς της περιοχής. Η συνολική κατάταξη της συνολικής αξίας των αγαθών που ανταλλάσσονται με χώρες εκτός Μεσογείου παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια σε σύγκριση με το συνολικό εμπόριο των χωρών της Μεσογείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έλλειμμα που αναφέρεται για την Τουρκία είναι σημαντικά μεγαλύτερο για το εμπόριο αγαθών με χώρες εκτός της Μεσογείου (135 δισ. δολάρια) έναντι του συνολικού εμπορίου αγαθών (110 δισ. δολάρια). 

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη βάση δεδομένων UN Comtrade. Οι τιμές παρουσιάζονται σε 2022 US$, σε δισεκατομμύρια. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, για τη Λιβύη χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία (2019). Η Συρία και η Αλγερία εξαιρέθηκαν από την παρούσα ανάλυση λόγω μη διαθεσιμότητας πρόσφατων στοιχείων της UN Comtrade.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online