Το 2022, σύμφωνα με τη θέση τους ως οι μεγαλύτερες οικονομίες στην περιοχή της Μεσογείου, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αναδείχθηκαν ως οι τρεις μεγαλύτεροι εισαγωγείς και εξαγωγείς στην περιοχή. Αντίθετα, η Συρία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία παρουσίασαν τα χαμηλότερα επίπεδα εισαγωγών και εξαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες χώρες της περιοχής ανέφεραν εμπορικό έλλειμμα, αν και η Ισπανία, το Ισραήλ, η Σλοβενία, η Αλγερία, η Μάλτα και η Λιβύη ανέφεραν εμπορικό πλεόνασμα. 

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας. Οι τιμές παρουσιάζονται σε 2022 US$, σε δισεκατομμύρια. Λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τις ακόλουθες χώρες: Λιβύη (2019), Λίβανος (2021) και Συρία (2020).

 Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να εξερευνήσετε τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online