Πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο αγαθών όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα; Πώς έχει μεταβληθεί στην περιοχή της Μεσογείου από το 2012; Η παρούσα ανάλυση διερευνά το ενδομεσογειακό εμπόριο αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε υποπεριφέρειας, παρέχοντας πληροφορίες για το πώς έχει μεταβληθεί το τοπίο από το 2012 έως το 2022.  

Ο πίνακας δείχνει τις μεταβολές στο ενδομεσογειακό εμπόριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι θετικές τιμές υποδηλώνουν ότι το 2022, το εμπόριο αγαθών μεταξύ των υποπεριφερειών έχει σημαντικότερη συμβολή στο υποπεριφερειακό ΑΕΠ σε σύγκριση με το 2012. Αντίθετα, οι αρνητικές τιμές σημαίνουν ότι το 2022, το εμπόριο αγαθών μεταξύ των υποπεριφερειών συμβάλλει λιγότερο στο υποπεριφερειακό ΑΕΠ σε σχέση με το 2012. 

Κατά μέσο όρο, το εμπόριο αγαθών μεταξύ των υποπεριφερειών της Μεσογείου περιλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομικής παραγωγής το 2022 σε σχέση με το 2012. Οι σημαντικότερες μεταβολές, είτε θετικές είτε αρνητικές, σημειώθηκαν στο εμπόριο με τις χώρες της Μεσογείου που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αναλυτικότερα, το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Μεσογείου που ανήκουν στην ΕΕ παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση ως ποσοστό της οικονομικής παραγωγής. Ομοίως, το εμπόριο μεταξύ των χωρών της Μεσογείου που ανήκουν στην ΕΕ και των ευρωπαϊκών χωρών εκτός ΕΕ αποτελεί επίσης μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομικής παραγωγής το 2022 σε σύγκριση με το 2012. Από την άλλη πλευρά, ο Λεβάντες και η Βόρεια Αφρική παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στο εμπόριο με τις χώρες της Μεσογείου που ανήκουν στην ΕΕ σε σχέση με το ΑΕΠ τους.  

Σημείωση: Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία των βάσεων δεδομένων UN ComtradeΛόγω ελλιπών στοιχείων για το 2023, διεξάγουμε την ανάλυσή μας μέχρι το 2022. Οι τιμές δείχνουν τη μεταβολή σε ποσοστιαίες μονάδες του εμπορίου ως ποσοστό του υποπεριφερειακού ΑΕΠ από το 2012 έως το 2022 και περιλαμβάνουν το εμπόριο μόνο για αγαθά. Οι υποπεριφέρειες που υποβάλλουν στοιχεία συμβολίζονται στις γραμμές. Οι μεσογειακές υποπεριφέρειες ορίζονται ως εξής: (Ισραήλ, Λίβανος, Κράτος της Παλαιστίνης, Συρία), Βόρεια Αφρική (Αλγερία, Αίγυπτος, Λιβύη, Μαρόκο, Τυνησία), Ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Τουρκία) και ΕΕ-Μεσόγειος (Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Σλοβενία, Ισπανία). Η Αλγερία, η Λιβύη και η Συρία αποκλείονται από την παρούσα ανάλυση λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εξερευνήσετε δεδομένα σχετικά με τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online.