Το 2021, τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση διέφεραν μεταξύ των μεσογειακών χωρών. Τα Παλαιστινιακά Εδάφη κατέγραψαν το υψηλότερο ποσοστό, περίπου 32%. Ακολουθούν το Μαρόκο, η Αίγυπτος και η Τουρκία, με ποσοστά που κυμαίνονται από 13% έως 25%. Από την άλλη πλευρά, η Μάλτα επέδειξε ισχυρές επιδόσεις, με μόνο 1,5% των ατόμων με ανώτερη εκπαίδευση να καταγράφονται ως άνεργοι.

Σημείωση: Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από την Alma Economics με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας. Ορισμένοι δείκτες αντικατοπτρίζουν τις τάσεις πριν από την πανδημία. Τα κενά δεδομένων που εντοπίστηκαν υπογραμμίζουν την ανάγκη συστηματικής συλλογής ποιοτικών δεδομένων για πιο ενημερωμένη λήψη αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δεδομένα που αφορούν τη Μεσόγειο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.mgi.online.