Το άρθρο ΄Inside Outsiders: Comparing State Policies Towards Citizens of Palestinian and Kurdish Descent in Israel and Turkey’ του Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη το οποίο συγκρίνει τις κρατικές πολιτικές του Ισραήλ και της Τουρκίας σε σχέση, αντίστοιχα, με τους πολίτες Παλαιστινιακής και Κουρδικής καταγωγής, είναι διαθέσιμο εδώ – για πλήρη πρόσβαση χρειάζεται συνδρομή στο περιοδικό.