ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Ενώ η Τουρκία αγοράζει οχήματα και βιομηχανικά εξαρτήματα κυρίως από την ΕΕ και άλλες δυτικές αγορές, τα προϊόντα που εισάγει περισσότερο, δηλαδή ο χρυσός και το πετρέλαιο, προέρχονται κυρίως από άλλες μη δυτικές αγορές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η το κυριότερο εισαγόμενο προϊόν  της Τουρκίας είναι ο χρυσός. Πέρα από την παραδοσιακά υψηλή καταναλωτική ζήτηση και τη ζήτηση από έναν ισχυρό κλάδο κατασκευής κοσμημάτων, η αύξηση των εισαγωγών χρυσού τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα το 2020, πιθανότατα σχετίζεται με την κρίση της τουρκικής λίρας. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κεντρική Τράπεζα προσπαθεί να διαφοροποιήσει τα συναλλαγματικά της αποθεματικά και να αυξήσει το απόθεμά της σε χρυσό, ενώ οι πολίτες της χώρας προσπαθούν να μειώσουν την ποσότητα των τουρκικών λιρών που διακρατούν, αντικαθιστώντας τις με χρυσά νομίσματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Η ΕΕ είναι η κύρια εξαγωγική αγορά των βιομηχανικών αγαθών της Τουρκίας, ενώ οι εξαγωγές κοσμημάτων και πετρελαίου κατευθύνονται σε σημαντικό βαθμό σε μη δυτικές αγορές. Τα μηχανοκίνητα οχήματα είναι μακράν το κυριότερο εξαγόμενο αγαθό της Τουρκίας, το οποίο υποδεικνύει την επιτυχή ένταξη της χώρας στις  παγκόσμιες αλυσίδες αξίας της αυτοκινητοβιομηχανίας.