Το Πρόγραμμα Μεσογείου αναπτύσσει κοινωνικοοικονομικές αναλύσεις για την περιοχή, με infographics που εστιάζουν σε θεματικές πολιτικές ή σε χώρες, αντλώντας δεδομένα από την πλατφόρμα Mediterranean Growth Intitiaive (MGI).

Αυτός ο γύρος των infographics επικεντρώνεται στην Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, μια χώρα στρατηγικής σημασίας για τη Μεσόγειο και όχι μόνο.