Το infographic απεικονίζει τα κυριότερα προϊόντα που εισάγουν οι χώρες της Μεσογείου. Τα αγαθά ενέργειας κυριαρχούν στις εισαγωγές της περιοχής με τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας και το αργό πετρέλαιο να κυριαρχεί στις εισαγωγές των περισσότερων ευρωπαϊκών μεσογειακών κρατών καθώς και της Αιγύπτου. Στην κορυφή των εισαγωγών για πέντε μη ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες βρίσκονται αγροτικά και βιομηχανικά αγαθά όπως αυτοκίνητα (στην Αλβανία και τη Λιβύη), λαχανικά (στον Λίβανο) και σιτάρι στην Αλγερία, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς σιταριού παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρυσός κυριαρχεί στις εισαγωγές της Τουρκίας.